แลกสินค้าด้วยคะแนนสะสม

แลกสินค้าด้วยคะแนนสะสม

Online Shop Promotion

สำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะมีคะแนนสะสมให้ และจะถูกเก็บไว้ในบัญชีลูกค้าอัตโนมัติ คุณสามารถใช้คะแนนสะสมในการเลกซื้อสิ้นค้าด้านล่างในครั้งต่อไป


แจ้งให้ทราบ :

คะแนนสะสมจากหน้าร้านค้าในประเทศไทย สามารถใช้ได้บนเว็บไซน์ออนไลน์ เพียงแค่ถ่ายรูปบัตรสะสมคะแนนให้เรา

สินค้าที่สามารถแลกได้ด้วยคะแนนสะสม

Free gift is exchanged by reward points. Please use the points by adding free gift into your shopping cart.

No. the delivery rates applies to all products . free delivery is offered for an order which is over a limit. Click to See delivery rate

expand_less